Mobistos

เงื่อนไขในการใช้

Mobistos subscriptions
ในการที่จะเป็นสมาชิกของ Mobistos คุณจะต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ หรือมีความสามารถในการจ่ายค่าบริการได้ด้วยตนเอง Mobistos ให้บริการเกี่ยวกับการดาวน์โหลดบริการต่างๆลงโทรศัพท์มือถือเช่น เสียงเรียกเข้า ภาพพื้นหลัง เกม และข้อมูลข่าวสารอื่นๆผ่านทางช่องทาง SMS และทางโทรศัพท์ หลังจากได้มีการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย คุณจะได้รับสิทธิในการดาวน์โหลดบริการดังกล่าว
Mobistos คิดค่าบริการเพียงสัปดาห์ละ 63 บาทสำหรับ AIS และ Truemove ส่วน Dtac ราคาเพียง 63 บาทต่อสัปดห์เท่านั้น หากต้องการยกเลิกบริการคุณสามารถพิมพ์ STOP ส่งไป 4541XXX หรือโทรมาที่ 02-115- 8814.