Mobistos

Kampanie

Kupony (supermarkety, benzynowe i uroda) (data zamknięcia: 28-12-2016 o 23:59)
Małe elektroniki (telefony, tablety, PokémonGO PLUS) (data zamknięcia: 28-12-2016 o 23:59)

Tazoki zastrzega sobie prawo do zastapienia wybranego produktu podobnym produktem bez wczesniejszego powiadamiania.